Üye Girişi!Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 5.1 Oranında Arttı

16.12.2016

Türkiye’nin toplam çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla % 10.4 oranında artışla 2 milyon 912 bin ton seviyesinde gerçekleşirken; Kasım ayı ham çelik üretimi, bir önceki aya kıyasla % 2.1 oranında azaldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi % 15.4, entegre tesislerin üretimleri ise %1.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (Ocak-Kasım 2016)

 

2015-11 ay

2016-11 ay

% değişim
(16/15)

Kütük

21.282

21.173

-0.5

Slab

7.564

9.152

21.0

TOPLAM

28.846

30.325

5.1

EO

18.772

19.997

6.5

BOF

10.074

10.328

2.5

  Ocak-Ekim döneminde % 4.6 seviyesinde bulunan Türkiye’nin toplam ham çelik üretimindeki artış, Kasım ayındaki yüksek oranlı artış sayesinde, Ocak-Kasım döneminde % 5.1 seviyesine yükseldi. Yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 28.85 milyon tondan, 30.33 milyon tona çıktı. Sözkonusu dönemde elektrik ark ocaklı tesisler % 6.5 oranında artışla 20 milyon ton, entegre tesisler % 2.5 oranında yükselişle, 10.33 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Kasım döneminde kütük üretimi % 0.5 oranında düşüşle, 21.17 milyon tonda kalırken, slab üretimi % 21 gibi yüksek bir oranda artışla 9.15 milyon tona ulaştı. Kasım verileri ile birlikte, Türkiye’nin yılı 33 milyon ton seviyesinin üzerinde tamamlama olasılığı da neredeyse kesinleşmiş oldu.